Финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

25.03.2021 / 08:55

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен уведомява работодателите от община Сливен , че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2021 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 19 204 лв.;

• безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 740 лв.;

• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 142 лв.;

• за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 5343 лв.;

• за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 116 лв.;

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 17 039 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 923 лв.;

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 12 499 лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 14 156 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 26 202 лв.;

• за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 229 лв.;

• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 16 720 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 12 111 лв.;

 

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

• работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства - 6706 лв.;

• държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - 6035 лв.

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.

 

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които:

• осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ)- свободни средства -9 810 лв

• наемат безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства - 5419 лв.;

 

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 3432 лв.;

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливен, както и на тел.044/623390 и 044/625265

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев