За нас

Дирекции "Бюро по труда"

Дирекциите "Бюро по труда" са териториални поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта" на Агенция по заетостта.
Седалищата и териториалния обхват на дирекциите "Бюро по труда" се определят от министъра на труда и социалната политика.
Към дирекциите "Бюро по труда" при необходимост се откриват нови административни звена като филиали, изнесени работни места и др.
Териториален обхват на Дирекция „Бюро по труда” Сливен е Община Сливен

Основни дейности на дирекциите "Бюро по труда":

• регистриране на лицата, активно търсещи работа

• услуги за лицата, активно търсещи работа:
      a) информация за обявени свободни работни места;
      б) информация за програми и мерки за заетост и обучение;
      в) посредничество по информиране и наемане на работа;
      г) професионално информиране, консултиране и ориентиране;
      д) професионално и мотивационно обучение;
      е) включване в програми и мерки за заетост;
      ж) стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация

• услуги за работoдателите:
      а) информация за лицата, които активно търсят работа;
      б) информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
      в) посредничество за наемане на работна сила;
      г) включване в програми и мерки за заетост;
      е) преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта;
      ж) премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване

• участват в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови уволнения

• участват в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение

• участват в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда

• участват в проучването на потребностите от обучение

• извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа

• извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар

 

Copyright © 2008-2019 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев