За нас

Дирекции "Бюро по труда"

Дирекциите "Бюро по труда" са териториални поделения към  Агенция по заетостта.
Седалищата и териториалния обхват на дирекциите "Бюро по труда" се определят от министъра на труда и социалната политика.
Към дирекциите "Бюро по труда"  могат да функционират филиали, изнесени работни места и мобилни бюра по труда.
Териториален обхват на Дирекция „Бюро по труда” Сливен е Община Сливен.

Към Дирекция „Бюро по труда” Сливен функционират  Мобилно бюро по труда – гр. Кермен и Изнесено работно място – с.Стара река.

Основни дейности на дирекциите "Бюро по труда":

 • регистриране на лицата, активно търсещи работа
 • услуги за лицата, активно търсещи работа:
 1. информация за обявени свободни работни места;
 2. информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;
 3. посредничество по информиране и наемане на работа;
 4. психологическо подпомагане;
 5. професионално ориентиране;
 6. включване в обучение на възрастни;
 7. мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и мерки за заетост и обучение;
 8. стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението.
 • услуги за работoдателите:
 1. информация за лицата, които търсят работа;
 2. информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
 3. посредничество за наемане на работна сила;
 4. включване в програми и мерки за заетост и обучение;
 5. преференции при запазване и/или увеличаване на заетостта;
 6. преференции за стажуване и/или чиракуване;
 7. преференции за насърчаване на териториалната мобилност на заети лица.

Условията и редът за предоставяне на услугите се определят с правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

 

 • участват в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови уволнения
 • участват в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение
 • участват в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда
 • участват в проучването на потребностите от обучение
 • извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа
 • извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар
 

Copyright © 2008-2023 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев