Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Август 2020 г.

17.09.2020 / 13:57

ДИРЕКЦИЯ

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - БУРГАС

 

Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Август 2020 г.

 

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА

По данни на статистиката в системата на Агенцията по заетостта регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец август са 8594. В сравнение с месец юли 2020 г. се наблюдава продължение на тенденцията на намаление на безработните - с 417 лица (5 %), но спрямо м.август 2019 г. те са с 1375 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 11.0 % и в сравнение с юли 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.5 п.п.

 

Данни по общини

Във всички общини се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е с 5% в сравнение с м.юли 2020 г. Най-сериозно е намалението в най-голямата община – Сливен – с 208 души (5%), а в останалите 3 общини спадът е под 100 души.

 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

През август 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 5.8%, 497 лица; младежи до 29 г. - 14.4%, 1235 лица; продължително безработни - 31.4%, 2701 лица; лица без квалификация - 72.3%, 6211; лица с основно и по-ниско образование - 66.6%, 5727, лица с увреждания - 3.6%, 306.

 

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Сливенска област през месеца са се регистрирали нови 782 безработни лица, като 140 от тях (17,9%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (34,0%), Търговия (8,2%), Държавно управление (6,6%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години.

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През м.август 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица отново е значителен: за месеца те са 532 души и са близо два пъти повече от постъпилите на работа през същия месец на 2019 г. в областта (280 души). От тях 57,7% са устроени в реалната икономика.

Работа на субсидирани работни места са започнали 225 лица – 6 по насърчителни мерки, 119 по програми за обучение и заетост и 100 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Най-масово работа е осигурена по стартиралите в началото на месеца регионални програми за заетост и по схемата „Заетост за теб” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през август са 345. Най-голям дял свободни работни места са заявени в образованието (35,4%); преработващата промишленост (17,1%); хотелиерството и ресторантьорството (12,2%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10,7%); държавно управление (7,0%), хуманно здравеопазване и социална работа (4,3%).

Най-много работни места са обявени за позициите: учител, работник в консервна фабрика, общ работник, машинен оператор, оператор на производтвена линия и др.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС

От 14.09.2020 г. Агенцията по заетостта обяви актуалните възможности за финансова подкрепа на работодателите, които желаят да наемат безработни лица по различни програми и мерки по заетостта, реализирани в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. Възможности за финансова подкрепа се предлагат и на безработните лица, които искат да стартират собствен бизнес, вкл. и получавайки наведнъж полагащите им се обезщетения при безработица.

Всяко бюро по труда в страната разполага със средства по част от различните програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях са до изчерпване на свободния финансов ресурс и са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те Дирекции „Регионална служба по заетостта” /ДРСЗ/ в подрубрики „Насърчителни мерки за безработни” и „Насърчителни програми и мерки за работодатели”.

Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяко бюро по труда в страната, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференции за безработни или работодатели.

 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ОТНОВО ПРОУЧВА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ КАДРИ

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила. Втората за годината анкета ще се проведе в периода 1 септември – 16 октомври 2020 г. включително и ще продължи проследяването на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен план. В отговор на създалата се ситуация, свързана с COVID-19, работодателите ще могат да споделят и очакванията си за влиянието, което COVID-кризата може да окаже върху евентуалното освобождаване или наемане на нов персонал.

Анкетирането и този път ще обхване първоначално работодатели от формирана национално представителна извадка, представяща всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната. На разположение на работодателите е актуализиран онлайн анкетен формуляр, в който те могат да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 години. Те отново ще могат да очертаят и най-необходимите компетентности и умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в проучването, ще бъде изготвен отделен електронен формуляр с аналогични въпроси, който ще бъде достъпен в периода 28 септември – 16 октомври 2020 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Проучване на потребностите от работна сила”.

 

МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА.

От 15 юли 2020 г. стартира приемът на заявления от работодатели за предоставяне на средства за запазване на заетостта на работниците и служителите съгласно новия дизайн на мярката „60 на 40“ - по реда на ПМС 151/26.06.2020 г. До края на месец август в бюрата по труда от област Сливен са подадени 62 заявления от работодатели за получаване на средства за 2719 работници.

От началото на месец юли започна приемът на заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица за получаване на компенсации по новата мярка за секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – изплащане на 290 лв. месечно за работник/самоосигуряващ се за срок до 6 месеца в периода юли – декември 2020 г. През периода юли - август в бюрата по труда от област Сливен са постъпили 19 заявления за 365 лица.

Третата мярка от пакета "Заетост х3" стартира също от началото на юли и дава възможност на работодатели да кандидатстват в бюрата по труда за наемане на безработни - процедура „Заетост за теб“ на ОП „РЧР“. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. През периода м.юли – м.август 2020 т. са сключени 63 договора за наемане на 122 безработни лица.

 

 

 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Бургас

Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

rsz200@mbox.contact.bg

 

www.az.government.bg

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев