Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Юли 2020 г.

27.08.2020 / 09:25

ДИРЕКЦИЯ

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - БУРГАС

 

Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Юли 2020 г.

 

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА

По данни на статистиката в системата на Агенцията по заетостта регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец юли са 9011. В сравнение с месец юни 2020 г. има продължение на темпа на намаление на безработните - с 574 лица (6%), но спрямо м.юли 2019 г. те са с 1907 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 11.5 % и в сравнение с юни 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.7 п.п.

 

Данни по общини

Във всички общини се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е със 6% в сравнение с м.юни 2020 г. Най-сериозно е намалението в най-голямата община – Сливен – с 370 души (7%), а в останалите 3 общини спадът е под 100 души.

 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

През юли 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 6.5%, 584 лица; младежи до 29 г. - 15.3%, 1382 лица; продължително безработни - 30.1%, 2714 лица; лица без квалификация - 72.5%, 6537; лица с основно и по-ниско образование - 66.6%, 5999, лица с увреждания - 3.4%, 309.

 

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Краят на извънредното положение се отрази върху броя на новорегистрираните безработни още в рамките на м.май и през м.юли среднодневният им е 35 души, докато през м.април среднодневно са се регистрирали по 109 души. Общият брой на новорегистрираните безработни през месец юли е 807 (при 678 през м.юни), като 83 от тях (10%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (21%), Търговия (10%), Държавно управление (5%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години.

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През м.юли, третия месец след края на извънредното положение, броят на постъпилите на работа безработни лица отново е значителен: за месеца те са 585 души и са с 55% повече от постъпилите на работа през същия месец на 2019 г. в областта (377 души).

Работа на субсидирани работни места са започнали 102 лица от рисковите групи – 46 по насърчителни мерки, 46 по програми за обучение и заетост и 10 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през юли са 437. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (35%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (17%); административни и спомагателни дейности (17%); образование (10%); хотелиерството и ресторантьорството (9%); селско, горско и рибно стопанство (3%).

Най-много работни места са обявени за позициите: манипулант в промишлеността, общ работник, работник в консервна фабрика, учител, монтажник на кабели, сезонен работник в земеделието, готвач и др.

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

След изтичане на извънредното положение бяха възстановени и присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В стартиралите през месец юни проекти за обучение и заетост на безработни лица, финансирани по Закона за насърчаване на заетостта, са включени общо 162 безработни, регистрирани в бюрата по труда от област Сливен, за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, от които 79 през м.юли.

 

МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА.

От 15 юли 2020 г. стартира приемът на заявления от работодатели за предоставяне на средства за запазване на заетостта на работниците и служителите съгласно новия дизайн на мярката „60 на 40“ - по реда на ПМС 151/26.06.2020 г. До края на месец юли в бюрата по труда от област Сливен са подадени 22 заявления от работодатели за получаване на средства за 645 работници.

От началото на месец юли започна приемът на заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица за получаване на компенсации по новата мярка за секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – изплащане на 290 лв. месечно за работник/самоосигуряващ се за срок до 6 месеца в периода юли – декември 2020 г. През юли в бюрата по труда от област Сливен са постъпили 10 заявления за 277 лица.

Третата мярка от пакета "Заетост х3" стартира също от началото на юли и дава възможност на работодатели да кандидатстват в бюрата по труда за наемане на безработни - процедура „Заетост за теб“ на ОП РЧР. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. От подадените заявки през м.юли са одобрени 55 за наемане на 113 безработни лица.

 

 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Бургас

Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

rsz200@mbox.contact.bg

 

www.az.government.bg

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев