ЗА РАБОТОДАТЕЛИ: Съдействие на работници и служители, освободени от работа

22.04.2020 / 09:49

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ: Съдействие на работници и служители, освободени от работа

 

Агенцията по заетостта призовава работодателите, които освобождават работници и служители да съдействат на техните кадри и ги подготвят за регистрацията им в бюрото по труда. Подробна информация може да се намери в приложения Вариант за РАБОТОДАТЕЛИ - съдействие за регистрация на освободен персонал https://www.az.government.bg/pages/lesni-stupki-za-registracia-v-buroto-po-truda-bez-registracia/

 

 

В качеството Ви на социално отговорен работодател можете да окажете съдействие и да ограничите рисковете за здравето на Вашите работници и служители, на които предстои регистрация в бюрото по труда като безработни. Предлагаме Ви следните варианти:

Вариант 1: Предоставете на работниците/служителите, които освобождавате от работа информационния материал с полезни връзки към интернет страницата на Агенцията по заетостта и НОИ. Чрез него работници и служители могат самостоятелно да изберат начина, по който да се регистрират в дирекцията „Бюро по труда“ съобразно постоянния или настоящия им адрес.

Този вариант е подходящ за работници и служители с начално и по-високо ниво на дигитална компетентност и умения за самостотелна работа.

 

Вариант 2.

Стъпка 1): Подгответе на хартиен носител Заявление-декларация за всеки работник/служител, който освобождавате. За целта от сайта на Агенция по заетостта, рубрика „Търсещи работа лица”/„Регистрация на търсещо работа лице” можете да изтеглите и разпечатате за всеки по 1 екземпляр Заявление-декларация за регистрация (Приложение 1) - файл zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1;

https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/

Стъпка 2.: Можете да предоставите възможност формулярът на Заявление-декларация на хартиен носител работникът/служителят да попълни на място при вас или да му го предоставите за попълване от лицето впоследствие, например вкъщи;

Стъпка 3: Моля обърнете внимание на работниците/служителите, че е важно всеки:

Да прочете внимателно Заявлението-декларация; Да попълни всички полета, за които има информация; Да подпише собственоръчно; Да провери точно ли са попълнени персоналните данни, както и данните за контакт с него (персонален телефон или електронен адрес), чрез които трудов посредник от Бюрото по труда да може да се свърже с него.

ВАЖНО:

При липса, при непълни или некоректно подадени данни за контакт, трудовият посредник не може да потвърди подаденото Заявление, да извърши регистрация и да го уведоми за регистрационния номер и датата за следваща комуникация.

Стъпка 4: Информирайте работниците/служителите, че попълнените на хартиен носител заявления за регистрация могат да се изпратят към Дирекция „Бюро по труда“:

- чрез лицензиран пощенски оператор (пощенска или куриерска услуга);

- сканирани по електронна поща на ел.адрес на съответната дирекция „Бюро по труда“, но при прилагане на мерки за защита на личните данни (контактите са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта).

Агенцията по заетостта е администратор на лични данни, но след получаването им.

 

Стъпка 4а (при желание и възможност): Попълнените от работниците/служителите (при наличие на такива) Заявления-декларации за регистрация в бюрото по труда може работодателят да изпрати чрез лицензиран пощенски оператор или по електронна поща (при осъществяване на съответните мерки за защита на личните данни) на адреса на Дирекцията „Бюро по труда”, която обслужва населеното място или район по постоянен или настоящ адрес, по който уволняваните работници и служители желаят да се регистрират.

Данни за адрес, телефони за връзка, ел. поща на всяка Дирекция Бюро по труда” са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта в рубрика „За нас”/Териториален обхват, адреси и телефони:

https://www.az.government.bg/contacts/offices/

 

ВАЖНО!!!

Регистрацията в Бюрото по труда е за търсене на работа и не води автоматично до получаване на парични обезщетения за безработица, които се изплащат от НОИ.

 

Стъпка 5: За заявяване получаването на обезщетения е необходимо да се изтегли Заявление от сайта на НОИ, да се попълни и подпише от лицето. Заявлението към НОИ може да изтегли оттук:

https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment,

Стъпка 5а (при желание и възможност): Попълнените (при наличие на такива) Заявления за получаване на обезщетения също могат да се изпратят от работодателя чрез лицензиран пощенски оператор или Системата за сигурно електронно връчване, но към териториално поделение на НОИ (по избор).

Стъпка 6: Лицата, които попълват самостоятелно (например вкъщи) заявленията си могат да ги подадат чрез пощенска или куриерска услуга, като:

- заявлението-декларация за регистрация като безработно лице се изпраща в дирекция „Бюро по труда“;

- заявлението за получаване на обезщетения при безработица – към избрано от лицето тероиториално поделение на НОИ.

След служебна проверка на данните всяко лице получава по телефона или на посочения от него адрес информация за регистрационния си номер и данни за контакт с трудовия му посредник в бюрото по труда. В случай на неустановен контакт с безработното лице, регистрация не се извършва.

През периода на извънредно положение, комуникация между трудов посредник и регистрирано безработно лице се осъществява по телефон.

С Вашето съдействие по избран от посочените по-горе варианти, Вие ще подпомогнете уволняваните работници и служители като не допуснете те да предприемат рискови посещения в бюрото по труда в условията на извънредната епидемиологична обстановка. Грижата за здравето на вашия персонал, особено в периода на освобождаване е много съществен белег за социална отговорност, която вашите работници и служители ще оценят, включително и след евентуалното им завръщане на работа при Вас https://www.az.government.bg/pages/lesni-stupki-za-registracia-v-buroto-po-truda-bez-registracia/

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев