ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

01.04.2020 / 09:38

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В рубрики „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” на началната страница на интернет сайта на Агенцията по заетостта и в раздел „Предлагащи работа” са публикувани:

 Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съдържаща информация за реда и условията за кандидатстване, публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“;

 Образец на Заявление за изплащане на компенсации и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 от ПМС 55/2020 (електронен формат);

 Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението (електронен формат);

 Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал) ;

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г. ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност:

- Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);

- Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);

- Заповед за преустановяване на работа.

Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Национално осигурителния институт.

ДБТ Сливен предоставя телефони и ел. поща за информация и консултация, съответно:

044/625213 – централа;

0889007396 – Елисавета Кермедчиева, Атанас Касабов, отдел „ПУ”;

0878386252 –Николай Русев, отдел „АППТ”

Подробна информация на сайта на Агенция по заетостта:

https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

 

Електронна поща на Дирекция „Бюро по труда” Сливен: dbt209@mbox.contact.bg

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев