За вас безработни лица

06.02.2019 / 14:19

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен

 

Уведомява безработните лица от община Сливен, че към м. февруари 2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл.42) Средства в лв.

- За ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор (чл.42, ал.2)

 

- Транспортни разходи за представяне пред работодател за наемане на работа – еднократно до 112 лв. (чл.42, ал.2)

592 лв.

- За наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - до 200 лв. месечно за период до 12 месеца за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет (чл. 42, ал. 3) 2318 лв.

Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица регистрирали микро предприятие

- Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 2500 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ), в т.ч. за обучение по предмета на стопанска дейност (чл.49, ал.3 от ЗНЗ)

5000 лв.

Предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ) 1623 лв.

Възстановяване на разходи за ползваните външни консултантски услуги от лица, сключили договор за насърчаване на предприемачеството по реда на чл. 47 ал.1 или чл. 49 ал.1 (чл. 49б от ЗНЗ) – до 500 лв 487 лв.

 

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” - Сливен, както и на тел. 044/625191

 

 
 

Copyright © 2008-2019 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев