Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Октомври 2020 г.

24.11.2020 / 09:51

ДИРЕКЦИЯ

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - БУРГАС

Информация за пазара на труда в СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, Октомври 2020 г.

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА

Регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец октомври са 8096. В сравнение с месец септември 2020 г. се наблюдава продължение на тенденцията на намаление на безработните - със 186 лица (2 %), но спрямо м.октомври 2019 г. те са с 805 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 10.4 % и в сравнение със септември 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.2 п.п.

 

Данни по общини

В общините Сливен, Нова Загора и Твърдица за пореден месец се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е с 2% в сравнение с м.август 2020 г. В абсолютен и относителен брой най-голямо е намалениет в община Твърдица – със 100 души (9%), следват община Сливен (с 57 души, 1%) и община Нова Загора (с 47 души, 5%). Само в община Котел има леко увеличение с 18 души спрямо предния месец.

 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

През октомври 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 6.3%, 511 лица; младежи до 29 г. - 14.5%, 1171 лица; продължително безработни - 32.5%, 2631 лица; лица без квалификация - 72.7%, 5886; лица с основно и по-ниско образование - 66.6%, 5392, лица с увреждания - 3.5%, 285.

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Сливенска област през месеца са се регистрирали нови 959 безработни лица, като 34 от тях (4%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (23%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%); Държавно управление (7%), Хотелиерство и ресторантьорство (7%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През м.октомври 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 466 души. От тях 67% (312 души) са устроени в реалната икономика.

Работа на субсидирани работни места са започнали 154 лица – от тях 34 по насърчителни мерки и 82 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са устроени 38 лица - най-вече по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през октомври са 212. Най-голям дял свободни работни места са заявени преработващата промишленост (48%); държавно управление (17%); образование (14%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (7%); хотелиерство и ресторантьорство (3%).

Най-много работни места са обявени за позициите: монтажник – кабели, работник поддръжка, шивач, оператор – тъкачен стан, работник – ръчно изшиване, машинен оператор – шиене, продавач консултант, машинен оператор – плетене, огняр, личен асистент и др.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА – „ЗАЕТОСТ х3“

ЗАПОЧНА ТРЕТИЯТ ЕТАП НА МЯРКАТА 60/40

На 28.10.2020 г. Агенцията по заетостта стартира процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по реда на Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, което беше изменено и допълнено с Постановление № 278 от 12.10.2020 г. Така започна третият етап от подкрепата, аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40 по реда на ПМС № 55/2020 г. и ПМС № 151/2020 г., чието действие приключи на 15.10.2020 г. Регламентираната подкрепа за новия етап е отново в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец август и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г.

До края на м.октомври в ДБТ от областта са подадени 11 заявления от работодатели, получавали средства за периода юли – септември, за включване в периода октомври – декември за 781 заети лица.

По вече приключилия прием по реда на ПМС 151/26.06.2020 г. за предоставяне на средства на работодателите за заетите в периода юли – септември 2020 г. в бюрата по труда от област Сливен бяха подадени 88 заявления за получаване на средства за 2941 работници.

От началото на месец юли се приемат заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица за получаване на компенсации по новата мярка за секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – изплащане на 290 лв. месечно за работник/самоосигуряващ се за срок до 6 месеца в периода юли – декември 2020 г. През периода юли - октомври в бюрата по труда от област Сливен са постъпили 28 заявления за 431 лица.

Третата мярка от пакета "Заетост х3" стартира също от началото на юли и дава възможност на работодатели да кандидатстват в бюрата по труда за наемане на безработни - проект „Заетост за теб“ на ОП „РЧР“. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. През периода м.юли – м.октомври 2020 г. са сключени 82 договора и през октомври работят 153 души.

 

 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Бургас

Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

rsz200@mbox.contact.bg

 

www.az.government.bg

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2022 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев