Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0”

02.12.2019 / 11:38

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0”- целева схема за мобилност

Целеви групи

Проектът подкрепя и финансира следните целеви групи:

• Младежи на възраст от 18 до 35 години, законни граждани на държавите членки на ЕС, Исландия и Норвегия, отговарящи на условията на проекта, желаещи да намерят работа, стажуване или чиракуване и да се преместят в друга държава членка на ЕС, Исландия и Норвегия.

 

• Работодатели и малки и средни предприятия от държавите членки, Исландия и Норвегия, в частност когато малките и средни предприятия предоставят интеграционна програма за своите новонаети мобилни млади работници, стажанти или чираци. Специално внимание се отделя на малките и средни предприятия, тъй като те са изправени пред повече бариери при наемането на работници от чужбина.

 

Методи на работа

Изпълнението на програмата се осигурява от уеб-базираната платформа EUJOB4EU, която обезпечава прозрачността и финансовата подотчетност по проекта http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home.

Обстоятелствата, при които предварителния подбор се осъществява от името на EURES мрежата и последващите стъпки, (включващи връзка между работодател и кандидат) трябва да бъдат осъщесвени чрез платформата EUJOB4EU. При по-ранно осъществени връзки между работодател и кандидат не може да се кандидатства за финансово подпомагане.

Условия за получаване на финансова помощ

Младежите и работодателите могат да получат финансова помощ по проекта ако отговарят на следните изисквания:

• Задължително трябва да бъдат регистрирани на платформата EUJOB4EU;

• Да отговарят на критериите за допустимост.

• Съветникът по проекта трябва да извърши предварителен подбор;

• По-нататъшни действия трябва да се осъществяват чрез платформата, включително и съвпадението на условията на работното място и уменията на кандидата.

 

ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА

Основният предмет на проекта „Твоята първа EURES работа” е да помогне младежите от ЕС28+Исландия и Норвегия да си намерят:

- работа http://www.yourfirsteuresjob.eu/hot_jobs,

- стажуване http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/traineeship_jobseekers или

- чиракуване http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/apprenticeship_jobseekers

 

в друга държава от ЕС, Исландия и Норвегия. Освен услугите за заетост, проектът предлага информация и финансови стимули http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/yfej_benefits_jobseekers на младежите.

Проектът покрива всички 28 държави членки, Исландия и Норвегия без изключение.

Ако отговаряте на условията, които можете да намерите в общата информация за проекта следва да се регистрирате на платформата на проекта!

http://www.yourfirsteuresjob.eu/cv 2

 

Каква е процедурата?

Вие трябва да се регистрирате на платформата EUJOB4EU и да попълните Вашето CV. Ние разполагаме със свободни места за работа, стажуване и чиракуване в цяла Европа и ще се свържем с Вас ако имаме свободно място, подходящо за Вашия профил.

Как трябва да попълните Вашето CV?

Платформата EUJOB4EU използва модела Europass CV http://www.yourfirsteuresjob.eu/documents_and_tools

Вие задължително трябва да попълните всички сектори на автобиографията на английски език. Автобиографията трябва да съдържа максимална по обем информация, тъй като тя е единственото средство, чрез което можем разберем кой сте и да Ви предложим подходящо свободно място за работа/чиракуване/стажуване.

Информацията за връзка с Вас се използва, за да Ви информираме за свободно място, подходящо за Вашия профил, така че тя трябва да е актуална!

Тук можете да намерите повече съвети как да попълните Вашета автобиография

http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/tips_on_how_to_fill_your_cv

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Финансовата подкрепа на „Твоята първа EURES работа” покрива част от разходите на участници, относими към дейности за мобилна заетост:

1. Пътуване за интервю в други държави от ЕС, Исландия и Норвегия

Ако сте бил поканен за интервю за работа в друга държава от ЕС, Исландия и Норвегия вие можете да поискате да Ви се отпусне фиксирана сума за покриване на Вашите разходи за пътуване и средства за съществуване. Фиксираната сума се отпуска в зависимост от разстоянието между вашето местоживеене и мястото на интервюто.

2. Разходи за преместване в друга страна

Ако сте наети на работа в друга държава от ЕС, Исландия и Норвегия вие можете да получите фиксирана сума за подпомагане покриването на някои разноски при пътуване и средства за съществуване, съотносими към вашето преместване в новата държава.

3. Езиково обучение

Ако сте предварително одобрен от работодател, регистриран на платформата, част от разходите за курс за езиково обучение могат да се покрият при условие, че разрешението от екипа по проекта предхожда началото на курса. Тази подкрепа се предоставя въз основа на възстановяване на действителни разходи.

4. Признаване на вашата квалификация

Ако сте предварително одобрен от работодател, регистриран на нашата платформа, част от разходите, които трябва да се направят за признаване на квалификациите, могат да се покрият при условие, че екипа на проекта предварително е разрешил това.

5. Допълнителна помощ за преместване

Търсещи работа със специални нужди, свързани със здравето, социално-икономически условия или географски фактори, могат да получат също така и допълнителна добавка за преместване. Тази подкрепа се предоставя въз основа на възстановяване на действителни или допустими декларирани разходи.

6. Предварително обучение

Освен финансовата подкрепа, описана по-горе, се предлага езиков или друг основен курс на обучение за повишаване на общите компетенции и адаптивност на кандидатите за бъдещото им използване в работата.

За повече информация:

http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=1

https://www.az.government.bg/pages/purva-rabota-s-eures

 
 

Copyright © 2008-2019 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев