ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в община Сливен през м.Май 2019г.

25.06.2019 / 14:52

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩА НА БЕЗРАБОТИЦА

През МАЙ броят на регистрираните безработни в Бюрото по труда е 3814. Спрямо АПРИЛ 2019г. те намалят с 151 лица /3,8 на сто/. Сравнението със МАЙ 2018г. показва намаление с 486 души, или с 10,2 на сто.

Броят на новорегистрираните /376 души/ се е увеличил с 5 души /1,35 на сто/ от предходния месец. Сравнение с миналата година е налице намаление с 26 лица.

Безработните младежи до 24 годишна възраст с регистрация в Бюрото по труда през м. МАЙ отчитат спад /с 10 лица до 224 души/ и са 5,87 на сто от всички безработни. В сравнение със съпоставимия месец на 2018г. броят им намалява /с 10 лица/, при спад на относителният им дял с 4,2 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 345 души през наблюдавания месец. За едномесечен период те намаляват числено с 56 лица и относително от 9 % до 8,7 на сто от всички клиенти на Бюрото по труда. Сравнението със същия месец на 2018г. показва редуциране на броя им с 56 души и по-нисък относителен дял с 0,3 процентни пункта.

Безработните с повече от една регистрация намаляват на месечна база с 3,84 на сто до 3360 души. За 12 месечен период промяната също е в намаление - с 693 души /с 17,1 на сто/.

При продължително безработните клиенти се утвърждава тенденцията за намаление /с 14 лица/, а спрямо МАЙ 2018 г. те са с 585 души по-малко.

Равнището на безработица в края на месеца е 7,22 на сто, което е спад от 0,29 пункта, спрямо предходния месец, и намаление с 1,18 процентни пункта от съпоставимия месец на миналата година. Сравнението с показателя за страната /5,34%/ показва ниво, по-високо с 1,88 процентни пункта.

 

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През МАЙ2019г. в Бюро по труда – Сливен са заявени общо 281 работни места, от които 278 на първичен пазар /в несубсидирана заетост/. При сравнение със съпоставимата година се наблюдава намаление с 5 работни места и намаление от 98 работни места - спрямо предходния месец. Свободните позиции за неквалифициран персонал са 163 на сто от общото търсене, а 259 са от частния сектор. Заети са 284 места, едно от които е по Програми и мерки за заетост и обучение.

Постъпили на работа през месеца са 247 души, като 85,8 на сто от тях /212 души/ са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. От тях на първичен пазар са се реализирали 189 души, а на субсидирани работни места – 23 души. Съпоставката с МАЙ 2018г. отчита намаление в общия брой започнали работа /с 37 лица/. С 7 души повече, отколкото през предходния месец, са постъпилите на работа. Броят на започналите работа, ползвали посредничеството на Бюрото по труда се е увеличил от предходен съпоставим месец с 11 лица. 46,96 на сто от наетите са безработни без квалификация, а 14,98% от тях са младежи до 29-годишна възраст.

През месеца продължава изпълнението на договорите по Проект „Обучение и заетост за младите хора” – Компонент ІІ, при което са обработени са 12 Искания за плащане по 7 обслужвани договора.

По Проект „Обучение и заетост” - Компонент ІІ са работили 48 лица. Обработени са 65 Искания за плащане и са осъществени 15 проверки, от които 13бр. финансови.

По Схема „Младежка заетост” през месец МАЙ са приети 2 заявки за 2 работни места и са подписани 5 договора. През месеца по схемата са работили 37 лица по 28 договора с работодатели.

По Проект „Родители в заетост” са работили са 14 детегледачи.

През месец МАЙ2019г. по Проект „Ваучери за заети лица” приетите заявления са 17 бр. в ДБТ-Сливен, електронно подадени - 2. Издадените уведомления са 18. Издадени са 26 ваучера.

По Проект „Работа” са работили 251 лица, 91 от които са при работодатели от частния сектор.

 
 

Copyright © 2008-2019 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев