ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в община Сливен

29.01.2019 / 11:09

Дирекция „Бюро по труда” гр. Сливен

 

ИНФОРМАЦИЯ

за състоянието на пазара на труда в община Сливен

през м.Декември 2018г.

 

 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩА НА БЕЗРАБОТИЦА

През ДЕКЕМВРИ броят на регистрираните безработни в Бюрото по труда е 3977. Спрямо НОМВРИ 2018г. те нарастват с 96 лица /2,4 на сто/. Сравнението със ДЕКЕМВРИ 2017г. показва намаление с 715 души, или с 14,9 на сто.

Броят на новорегистрираните /452 души/ е намалял с 104 души /18,7 на сто/ от предходния месец. Сравнението с миналата година обаче отчита нарастване - с 33 лица /или с 7,9 на сто/.

Безработните младежи до 24 годишна възраст с регистрация в Бюрото по труда през м.ДЕКЕМВРИ нарастват /незначително с 2 лица до 265 души/ и са 6,5 на сто от всички безработни. В сравнение със съпоставимия месец на 2017г. броят им намалява с 37 лица, а относителният им дял нараства с 0,2 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 681 души през ДЕКЕМВРИ. За едномесечен период те нарастват числено с 9 лица и намаляват относителния си дял до 16,7 на сто от всички клиенти на Бюрото по труда. Сравнението със същия месец на 2017г. показва редуциране на броя им с 84 души и по-висок относителен дял с 0,9 процентни пункта.

Безработните с повече от една регистрация нарастват на месечна база с 2,8 на сто до 3544 души. За 12 месеца се отчита намаление от 658 души /с 15,7 на сто/.

Продължително безработните клиенти в сравнение с предходния месец отново бележат спад /от 27 лица/, а от ДЕКЕМВРИ 2017 г. те са с 27 души по-малко.

Равнището на безработица в края на месеца е 7,71 на сто, което е ръст от 0,18 пункта спрямо предходния месец и спад от 1,35 процентни пункта спрямо съпоставимия месец на миналата година. Сравнението с показателя за страната /6,14%/ показва ниво, по-високо с 1,57 процентни пункта.

 

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През ДЕКЕМВРИ 2018г. в Бюро по труда – Сливен са заявени общо 96 работни места, от които 89 на първичен пазар /в несубсидирана заетост/. Спрямо м. ДЕКЕМВРИ 2017г. е налице намаление в броя на общо обявените работни места /с 53 броя/. Сравнението спрямо предходния период също отчита спад /от 8 работни места/. Както и през предходния месец свободните позиции за неквалифициран персонал са под половината от общото търсене /36,2 на сто/. Заети са 168 места, 39 от които са по Програми и мерки за заетост и обучение.

Постъпили на работа през месеца са 158 души, като 94,9 на сто от тях /150 души/ са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. От тях на първичен пазар са се реализирали 106 души, а на субсидирани работни места – 44 души. Сравнението с ДЕКЕМВРИ 2017г. отчита намаление в общия брой започнали работа /с 60 лица/. С 60 души по-малко, отколкото през предходния месец, са постъпилите на работа през месеца. Броят на започналите работа, ползвали посредничеството на Бюрото по труда е намалял с една трета от предходен съпоставим месец. 36,1 на сто от наетите са безработни без квалификация, а 18,4% от тях са младежи до 29-годишна възраст.

През месеца по Проект „Обучение и заетост за младите хора” – Компонент ІІ е приета една заявка за разкриране на свобоно работно място. Един договор с работодател е подписан двустранно.

По Проект „Обучение и заетост” са работили 35 лица, от които 6 – по Компонент ІІ. През месеца са консултирани 21 работодатели по Компонент ІІ „Обучение и заетост на хора с увреждания” и са приети 10 заявки.

По Схема „Младежка заетост” през месец ДЕКЕМВРИ е приета 5 заявка за 2 работни места и са подписани 5 договора за 10 работни места. През месеца по схемата са работили 42 лица по 34 договора с работодатели.

По Проект „Родители в заетост” са работили са 8 детегледачи.

През месец ДЕКЕМВРИ 2018Г. по Проект „Ваучери за заети лица” са проведени 3 броя обучения на лица.

По Проект „Работа” са подписани двустранно 3 договора за 10 одобрени лица.

 

 

 

 

Прикачени файлове към новината

obstina [81.5KB]
 
 

Copyright © 2008-2020 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев