Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - Свободни работни места

12.06.2018 / 09:51

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Свободни работни места

Общ работник

Общ работник, поддържане на сгради

Работник, товаро-разтоварна дейност

Раздавач, доставчик (ръчно)

Разпространител на безплатни вестници и брошури

Уличен продавач, нехранителни стоки

Социален работник

Социален асистент

Чистач/хигиенист

Санитар

Домашна помощница

Готвач

Земекопач

Работник, полагане на пътни настилки

Шофьор, лекотоварен автомобил

Работник, кухня

Помощник готвач

Домакин, склад

 

Целева група: Безработни и неактивни лица.

→Дълготрайно безработни лица - с регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца;

→Новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца.  

ВАЖНО:

Право на участие в проекта имат лицата, които:

→ Не участват в никаква форма на заетост:

Øне работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му;

Øне осъществяват стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;

Øне са тютюнопроизводител/земеделски производител;

Øнямат сключен договор за управление и контрол на търговски дружества;

Øнямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия;

Øнямат доходи от извънтрудови правоотношения в т.ч. да не са изпълнител по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;

 

→Не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

 

За повече информация и насочване към СРМ по проекта - стаи №6 на етаж III и стаи №№ 16, 17, 18, 20 и 21 на етаж IV.

 
 

Copyright © 2008-2018 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев