Проект “Eвропейски корпус за солидарност за младежта”

22.02.2018 / 09:04

Програма на ЕС

“Заетост и социални иновации”

VP/2016/018 “Европейски корпус за солидарност"

 

Проект “Eвропейски корпус за солидарност за младежта”

05/2017 – 05/2019

Кой може да участва?

 Младежи на възраст между 18-30 г. с фокус за младежи, които не са в образование, обучение или заетост (NEETS).

 Работодатели - Бизнес или други организации, с поле на дейност във всички икономически сектори, но с предимство са тези съсредоточени основно върху здравния, социалния сектор, помощта за бежанци и опазването на околната страна.

„Eвропейски корпус за солидарност за младежта” цели да се гарантират, 4 000 работни места (включително за стажуване и чиракуване) за млади европейски граждани на възраст между 18 и 30 г.

 

За младежите схемата предлага:

 

 Намиране на работно място, стажуване или чиракуване в друга страна от ЕС

 

 

 

 Пряка финансова помощ, основаваща се на опростени варианти за разходи (фиксирани ставки и еднократни суми)

 

Съдействие с пътните и дневни разходи, свързани с интервюто за работа Фиксирана сума:

(от 100 € до 350 € в зависимост от разстоянието (от 50 км до или < 500 км) – за пътуване и настаняване

Съдействие с пътните и дневни разходи, свързани с преместването в друга държава Фиксирана сума: от 700 € за България

Съдействие при разходите, направени за Езиков курс Възстановяване на действителните декларирани разходи до 2,000 евро

Съдействие при разходите, направени за признаване на дипломи и квалификации Фиксирана сума: 400 евро

Съдействие при разходите, възникнали при специфични нужди за мобилност (допълнителна помощ за пътуване) Допустими разходи: до 1000 € за едно пътуване при възстановяване на реално извършените разходи

Надбавки за наети стажанти Допълнителна такса: до 600 евро / месец

(До 6 месеца)

 

Условия за получаване на финансова помощ

• Търсещите работа лица задължително трябва да бъдат регистрирани на платформата на проекта https://europa.eu/youth/SoLiDarity_bg и да попълнят тяхното CV. Платформата използва модела Europass CV

Кандидатите задължително трябва да попълнят всички сектори на автобиографията на английски език. Тя трябва да съдържа максимална по обем информация, тъй като е единственото средство, чрез което може да се разбере кой е кандидата и по този начин да бъде предложено подходящо свободно място за работа/обучение/стажуване.

Информацията за връзка с кандидатите се използва, за да могат те да бъдат информирани за свободно място, подходящо за техния профил, така че тя трябва да е актуална!

• Трудовият посредник в ДБТ по проекта трябва да извърши предварителен подбор;

• Понататъшни действия трябва да се осъществяват чрез платформата, включително и съвпадението на условията на работното място и уменията на кандидата;

• Кандидатите трябва да отговарят на критериите за допустимост.

Служителите по проекта ще подберат кандидатите чрез автобиографиите, предоставени на платформата, които най-пълно отговарят на потребностите на работодателя и ще му изпратят списък с тях. Първият подбор на кандидати се предоставя след една седмица от регистрацията на платформата. Ако работодателят желае (в случай на много специфични работни места или голям брой места на заетост), може да бъде предприета информационна кампания на европейско ниво за набиране на кандидати.

Как се подбират най-добрите кандидати за заемане на позицията?

 

Съвпадението се извършва както автоматично (благодарение на средствата за търсене, използвайки желаните професионални полета, езикови компетентности и друга информация) така и ръчно за определяне на всички потенциални кандидати, подходящи за работните места. Прави се предварителен подбор на кандидати и се изпраща на работодателите. Те са единствените, които вземат крайното решение за това кой ще бъде поканен на интервю и на кой ще бъде предложена заетост.

 

За повече информация:

https://www.facebook.com/pg/EUSolidarityCorps/about/?ref=page_internal

https://twitter.com/search?q=%23EuSolidarityCorps

https://europa.eu/youth/solidarity_en

https://www.az.government.bg/pages/evropeiski-korpusza-solidarnost/

 
 

Copyright © 2008-2019 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев