Вакантни длъжности за матроси във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна.

17.01.2018 / 09:26

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България

са обявени вакантни длъжности за матроси във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство;

 

С П И С Ъ К

 

на вакантните длъжности за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна

 

по

ред Наименование

на вакантната длъжност Брои Военно звание Изисквания за минимално образование и квалификация Ниво на достъп

до класифицирана информация

1. ИЗПЪЛНИТЕЛ 5 Матрос 3-ти клас Средно образование За служебно ползване

 

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 02.02.2018 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 0884 665 831,

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 
 

Copyright © 2008-2019 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев