Вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част

05.01.2018 / 12:04

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България

са обявени вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, гр. София.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство;

 

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности за Националната гвардейска част

 

по

ред Наименование

на вакантната

длъжност Брои Военно звание Изисквания за минимално образование и квалификация Допълнителни изисквания Ниво на достъп

до класифицирана

информация

1. ГВАРДЕЕЦ

45 Редник 3-ти клас Средно образование Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20-30 %,

без белези и татуировки по видимите части на тялото Поверително

2. НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ 1 Редник 3-ти клас Средно образование Поверително

3. ШОФЬОР 3 Редник 3-ти клас Средно образование Водач на МПС с валидна категория „D” Поверително

4. ШОФЬОР 1 Редник 3-ти клас Средно образование Водач на МПС с валидна категория „С+Е” Поверително

 

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 28.02.2018 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 0884 665 831,

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 
 

Copyright © 2008-2018 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев