За вас работодатели !!!

01.09.2017 / 10:57

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Дирекция “Бюро по труда” - Сливен уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 5900 лв.;

• безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 900 лв.;

• безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства - 830 лв.;

• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 870 лв.;

• за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 870 лв.;

• безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ - свободни средства - 7506 лв.;

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 4900 лв.;

• безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 8700лв.;

• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 4700 лв.;

• безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства - 1600 лв.;

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 2500 лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3700 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4200 лв.;

• за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 1250 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

• работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 14398 лв.;

• държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 1820лв.;

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01 септември до 12 септември 2017 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливен, както и на тел. 044/625265.

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев