Дуално професионално обучение във Федерална Република Германия

08.01.2016 / 11:22

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

Д”Бюро по труда” – Сливен

 

Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика за четвърта поредна година стартира набирането на кандидати за участие в програмата „The Job of my Life” (MobiPro-EU).

Целта на програмата е да подпомогне младежи от ЕС/ЕИП, които искат да започнат дуално професионално обучение във Федералната Република.

Кои дейности се финансират?

• Курс по немски език в България за три нива – А1, А2 и В1;

• Пътуване до Германия за започване на практиката (до 300 евро);

• Пътуване до Германия за започване на същинското обучение (до 500 евро);

• Курс по немски език в Германия по време на практиката и/или същинското обучение;

• Eдно пътуване на всеки 6 месеца до България по време на обучението (до 300 евро);

• Допълващо възнаграждение по време на подготвителната практика (6 седмици) и същинското обучение (3 години) от страна на Федералната агенция по труда, за да се гарантира доход от минимум 818 евро/месец .

Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.

Кой може да кандидатства?

• Лица на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016 г. не трябва да навършат 28 години);

• Граждани на страна-членка на ЕС, които не са живeли повече от 3 месеца на територията на Германия преди включване в програмата;

• Лица със завършено средно образование (може и със степен на образование до бакалавър);

Как се кандидатства?

• Изготвя се автобиография по образец-Europass на немски или английски език;

• Копие на преведената на немски език диплома за завършено средно образование;

• Документите се изпращат на следния електронен адрес:

mobipro2016@az.government.bg

Кандидатите, изпратили документи, ще бъдат поканени на интервю. Ще е

подсигурен превод.

Програмата подкрепя включване в обучение по различни професии, като организацията и финансирането се осигуряват в рамките на различни проекти.

 

 

Специално предложение за младежи от Пловдив, Плевен, Русе, Сливен и

Шумен :

Проект (MobiPro-15-0092)

Доставчик на проекта:

Zentrum für Sozialforschung Halle

 

Професия:

1. Фермер (Landwirt/in)

2. Животновъд в областта на говедовъдството (Tierwirt/in der Fachrichtung Rinderhaltung)

 

 

Място за провеждане на стаж и професионални обучения:

Саксония Анхалт - компании в и около градовете Wittenberg, Salzwedel и Halle.

Обучението се провежда на блокове - няколко седмици кандидатите се обучават в компаниите и няколко седмици - в професионално училище

 

Основна информация:

• Проектът стартира с езиков курс по немски език в България, който трябва да започне в края на м. януари.2016 г. и ще се проведе в училища близо до родните градове на младежите. Езиковият курс ще бъде интензивен и целта е младежите да достигнат до ниво В1, съгласно европейската езикова рамка.

• След успешното завършване на езиковия курс младежите ще бъдат поканени в Германия за провеждане на 6 седмична практика в компаниите, в които ще се обучават през следващите 3 години. Практиката има за цел запознаване с обучителното предпритие и с избраната професия. Обучаемите подписват договори за практика, въз основа на които са здравно осигурени. В края на практиката се подписват договори за професионално дуално обучение за специалността, която са избрали.

• Професионалното обучение в Германия, което започва през септември 2016 г. е с продължителност от 3 години. Подписва се договор за обучение, който е вид трудов договор. След завършване на обучението участниците могат да направят свободен избор за бъдещето си, т.е. те нямат задължение да работят в Германия или да плащат неустойки заради избора си. Работодателите заплащат трудово възнаграждение и обучаемите са осигурени за всички осигурителни рискове. Разликата до 818 евро се покрива от Програмата The Job of my Life.

Между практиката и началото на професионалното обучение участниците имат време да се върнат до България и след това да организират заминаването си за Германия за тригодишното обучение.

Настаняване:

Доставчикът на проекта организира настаняването на участниците в съдействие с компаниите.

 

 

 

 

 

Кратка информация за професията ФЕРМЕР (Landwirt/in)

Вид на обучението: Дуално професионално обучение

Продължителност: 3 години (пълен работен ден)

Каква е работата?

Земеделските производители/фермери произвеждат растителни и животински продукти и ги продават. В зависимост от сезонните те обработват земята, избират семена, косят, торят, култивират култури и прилагат пестициди. В своята дейност те често използват селскостопански машини и оборудване, които не само поддържат и наблюдават, но и поправят. След прибиране на реколтата, я съхраняват или консервират или я продават. При отглеждане на добитък – хранят, поят и поддържат селскостопанските животни и чистят оборите. Счетоводството и воденето на документацията е също част от техните задължения.

Къде работите?

Предприятия:

• в селскостопански ферми или кооперативи

Място на работа:

• на открито

• в селскостопански постройки – обори, хамбари, складове, сгради за съоръжения и селскостопанска техника

• на пазари и в магазини на стопанствата

• в офис

Какви са изискванията?

-чувство за отговорност

• добра физическа форма

• техническо мислене

Повече информация по отношение на обучението може да намерите в следните видео материали на немски език: http://www.berufe.tv/ausbildungsberufe/landwirtschaft-natur-umwelt/landwirt-in/

 

 

 

 

 

Кратка информация за професията ЖИВОТНОВЪД в областта на говедовъдството (Tierwirt/in der Fachrichtung Rinderhaltung)

Вид на обучението: Дуално професионално обучение

Продължителност: 3 години (пълен работен ден)

Каква е работата?

Животновъдите в областта на говедовъдството отглеждат добитък за разплод, за мляко и месо . Те работят с автоматични системи за подаване на храна и вентилационни системи , съхраняват храната и почистват оборите. При отглеждане на говеда се търсят най-подходящите за разплод животни, обгрижват се бременни крави, наблюдава се раждането , полагат се грижи за майките, телетата и младите говеда. Животните се хранят според потребностите им, следят се тяхното здраве и съответствието с целите за килограми . Ако има болно животно , то се обгрижва според предписанията на ветеринар. Животновъдите следят как точно се развива животното и документират отглеждането и резултатите от угояването . Във ферми с пасящи животни животновъдите отговарят и за ливадите . В млечни ферми те доят кравите , най-вече с доилни машини и продават млякото на млечни предприятия.

Къде работите?

Животновъдите в областта на говедовъдството могат да работят в :

• ферми за едър рогат добитък

• при животновъдни или селскостопански предприятия за говедовъдство

• в млечното говедовъдство

• в експериментални и изследователски институти

Място на работа предимно:

• в обори

• в складове за храни

Какви са изискванията?

• способност за наблюдение и внимание

• сръчност и техническо разбиране

• грижовност

• отговорност

• търговско мислене

Повече информация може да получите на:

www.eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=2 , както и в Д «Бюро

 
 

Copyright © 2008-2018 Дирекция бюро по труда - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев